Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

luat qua ly 158Tác giả: Quốc hội

Số trang: 118 trang

Giá tiền: 19.000 đồng

Xuất bản: Tháng 7-2017

...Luật gồm 8 chương 76 điều, quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ...

Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế lịch sử và vấn đề
cach mang Vn 1582017Tác giả: GS. NGND. Dương Vũ Ninh

Số trang: 342 trang - Giá tiền:

Xuất bản: Tháng 7-2017

Cuốn sách đi sâu nghiên cứu một số vấn đề quan hệ đối ngoại của Việt Nam, về mối quan hệ giữa Việt Nam với thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài,...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ Công an nhân dân

tu tuong hcm 98Tác giả: Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm

Số trang: 348 trang

Giá tiền: 125.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ sở hình thành và phát triển tư tưởng...

Tư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly

tu tuong chinh tri ho quy ly 267Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hoài Văn, ThS. Lê Thanh Quân

Số trang: 180 trang

Giá tiền: 33.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2017

Nội dung cuốn sách trình bày cơ sở hình thành tư tưởng chính trị Hồ Quý Ly, từ đó đi sâu phân tích nội dung tư tưởng chính trị...