Về quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt

ve quan he 1001

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kiều Trang

Số trang: 482 trang - Giá tiền: 130.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Trong thời kỳ phong kiến, một trong những cơ sở chủ yếu để xây dựng nên quan hệ giữa các vương triều phong kiến Việt Nam và Trung Quốc là hoạt động "sách phong" và "triều cống".

Luật các tổ chức tín dụng

luat ca to chuc tin dung 0601Tác giả: Quốc hội

Số trang: 164 trang

Giá tiền: 24.000 đồng

Xuất bản: Tháng 12-2016

Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16-6-2010...