Quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép xây dựng

aquydinhphap luatSố trang: 232 trang

Giá tiền: 39.000đ

Xuất bản: 9-2016

Cuốn sách gồm Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2016 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30-6-2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấp phép xây dựng.

Diều lệ đảng và một số quy định hướng dẫn thi hành

vai ngon nghe dieu le dangTác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam

Số trang: 284 trang - Giá tiền: 50.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2016

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi.

Vài ngón nghề ngoại giao

vai ngon nghe 2410Tác giả: Vũ Khoan

Số trang: 376 trang - Giá tiền: 94.000đ

Xuất bản: Tháng 10-2016

Cuốn sách là sản phẩm kết tinh trí tuệ và tâm huyết của cả một cuộc đời làm đối ngoại hơn 60 năm của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan.

Nghệ thuật lãnh đạo

nghe thuat lanh dao 2110Tác giả: Trần Long Văn

Số trang: 504 trang - Giá tiền: 120.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2016

Học tập và nắm vững nghệ thuật lãnh đạo là một quá trình thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

Hình tượng rồng trong văn hóa phương Đông

hinh tuong rongTác giả: Nguyễn Ngọc Thơ

Số trang: 458 trang - Giá bán: 290.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2016

Rồng, một biểu tượng văn hóa, ra đời từ sự nỗ lực của con người trong việc tìm hiểu và nhận thức thế giới tự nhiên. Ở phương Đông, rồng là biểu tượng của bản nguyên tích cực và sáng tạo, là sức mạnh của sự sống.