Tìm hiểu văn hóa quân sự Hồ Chí Minh

van hoa quan suTác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Hữu (Chủ biên)

Số trang: 176 trang-Giá tiền: 45.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Thông qua nội dung cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu hơn về: Văn hóa quân sự và cơ sở hình thành, phát triển văn hóa quân sự Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản của văn hóa quân sự Hồ Chí Minh và định hướng giáo dục, nghiên cứu...

Luật chứng khoán (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010)

luatchungkhoanTác giả: Quốc hội

Số trang: 140 trang-Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Luật chứng khoán (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2010) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2011...

Thẩm định tài chính dự án đầu tư

t1Tác giả: PGS.TS. Phạm Long – TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Số trang: 326 trang-Giá tiền: 76.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương, tập trung làm rõ các vấn đề như: tổng quan về thẩm định tài chính dự án đầu tư; giá trị thời gian của tiền; dự toán vốn đầu tư; dòng tiền dự án; lãi suất chiết khấu....