Loading...

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh - Một số vấn đề cơ bản (Sách chuyên khảo)

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh - Một số vấn đề cơ bản (Sách chuyên khảo)
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Tư tưởng triết học Hồ Chí MinhTác giả: PGS. TS. Trần Văn Phòng - PGS. TS. Hoàng Anh

  Số trang: 222 trang - Giá tiền: 47.000đ

  Xuất bản: Tháng 11-2015

  Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh là triết học của cuộc sống, triết học hành động. Nó không thể hiện qua những nguyên lý, quy luật thuần túy, lý thuyết mà đi sâu vào cuộc sống, thể hiện ngay qua những hành động, lời nói của Người.

  Cuốn sách Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh - Một số vấn đề cơ bản cung cấp cho bạn đọc những nội dung khái quát nhất về tư tưởng triết học Hồ Chí Minh như: cơ sở hình thành, thế giới quan, phép biện chứng duy vật trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, mối quan hệ biện chứng giữa độc lập và chủ nghĩa xã hội, vấn đề Nhà nước và con người trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; phong cách tư duy Hồ Chí Minh; và giá trị vận dụng của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ