Loading...

Tìm hiểu Luật căn cước công dân năm 2014

Tìm hiểu Luật căn cước công dân năm 2014
Tác giả: Thiếu tướng, GS.TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên)
Số trang: 76 trang
Giá tiền: 18.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Luật căn cước công dân năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20-11-2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016.

  Cuốn sách Tìm hiểu Luật căn cước công dân năm 2014 được trình bày dưới dạng 64 câu hỏi và trả lời giúp bạn đọc tìm hiểu những nội dung cơ bản của Luật căn cước công dân năm 2014 như: quy định về căn cước công dân; cơ sở dữ liệu căn cước công dân; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý sử dụng thẻ căn cước công dân; quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan về căn cước công dân.

  Với cách viết ngăn gọn, súc tích, dễ hiểu, cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp cho bạn đọc trong việc tìm hiểu và tra cứu những vấn đề liên quan đến Luật căn cước công dân năm 2014.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: 45.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ