Loading...

Pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam

Pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam
Tác giả: TS. Phạm Thị Hồng Nhung
Số trang: 268 trang
Giá tiền: 102.000 đ
Xuất bản: Tháng 9-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách đề cập đến những vấn đề lý luận về quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và pháp luật quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực trạng pháp luật về đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong các lĩnh vực: chủ thể và thẩm quyền quản lý phần vốn nhà nước, quản lý sử dụng vốn nhà nước đã góp tại doanh nghiệp, đánh giá, giám sát, xử lý vi phạm quản lý phần vốn nhà nước... Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp về tổ chức thực hiện pháp luật quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích cung cấp nhiều thông tin có giá trị cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, các giảng viên, học viên trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 21.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 28.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Bành Quốc Tuấn
  Giá tiền: 48.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 19.000 đ
  Tác giả: Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: 45.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 20.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 13.000 đ