Loading...

Luật doanh nghiệp Việt Nam – Tình huống – dẫn giải – bình luận

Luật doanh nghiệp Việt Nam – Tình huống – dẫn giải – bình luận
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • luat doanh nghiep viet nam 2510Tác giả: Phạm Hoài Huấn (Chủ biên)

  Số trang: 432 trang

  Giá tiền: 73.000đ

  Xuất bản: Tháng 9-2016

  Luật doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2015. Đây là luật chung về doanh nghiệp khi quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.

  Nội dung sách tập trung giải thích, bình luận các quy định trong Luật doanh nghiệp năm 2014 với cái nhìn đa chiều, có so sánh, đối chiếu với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc có liên quan đến doanh nghiệp ở trong nước cũng như nước ngoài để thấy được những điểm kế thừa, điểm mới và hoàn thiện của các quy định này; áp dụng và thực thi các quy định của Luật như thế nào cho hiệu quả nhất. Những giải thích, bình luận điều luật trở nên sáng rõ hơn thông qua các tình huống, các bản án mà Tòa án Việt Nam các cấp đã xét xử trong thực tế. Cuốn sách được chia làm 7 chương:

  Chương I: Khái quát chung về doanh nghiệp;

  Chương II: Công ty trách nhiệm hữu hạn;

  Chương III: Doanh nghiệp nhà nước;

  Chương IV: Công ty cổ phần;

  Chương V: Công ty hợp danh;

  Chương VI: Doanh nghiệp tư nhân;

  Chương VII: Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp.


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Phạm Thị Phượng
  Giá tiền: 45.000 đ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ