Loading...

Về phòng, chống tham nhũng

Về phòng, chống tham nhũng
Tác giả: Hồ Chí Minh
Số trang: 344 trang
Giá tiền: 87.000 đ
Xuất bản: Tháng 11-2016
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Công tác chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu là mối quan tâm lớn, thường xuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người coi tham ô, lãng phí là tội lỗi đê tiện nhất trong xã hội. Người chỉ rõ bản chất của tham ô: là lấy của công làm của tư, là gian lận tham lam, tham ô là trộm cướp.

  Cuốn sách Về phòng, chống tham nhũng khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của công tác phòng, chống tham nhũng. Sách do TS. Bùi Mạnh Cường và TS. Nguyễn Thị Tố Uyên sưu tầm, tuyển chọn các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tư tưởng của Người về phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Nội dung cuốn sách được chia làm ba phần:

  Phần I: Giai đoạn trước ngày 2-9-1945;

  Phần II: Giai đoạn từ ngày 2-9-1945 đến tháng 9 năm 1954;

  Phần III: Giai đoạn từ tháng 10-1954 đến tháng 7-1969.

  Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo vô cùng có giá trị trong việc phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 46.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị khu vực II
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 25.000 đ
  Tác giả: TS. Đinh Văn Liêm (Chủ biên)
  Giá tiền: 71.000 đ
  Tác giả: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên)
  Giá tiền: 59.000 đ
  Tác giả: Đặng Đình Loan
  Giá tiền: 112.000 đ
  Tác giả: Cục Tuyên huấn - Báo Quân đội nhân dân
  Giá tiền: Liên hệ