Loading...

Xây dựng quân đội về chính trị - Lý luận và thực tiễn

Xây dựng quân đội về chính trị - Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Viện khoa học và xã hội nhân văn quân sự
Số trang: 480 trang
Giá tiền: 100.000 đ
Xuất bản: Tháng 1 - 2017
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách bao gồm một số bài viết của các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự xung quanh những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

  Phần I: Sự lãnh đạo của Đảng - Nhân tố quyết định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị;

  Phần II: Công tác đảng, công tác chính trị - "Linh hồn, mạch sống" của quân đội;

  Phần III: Đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "Phi chính trị hóa" quân đội.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trịnh Minh Thế, Trần Xuân Cần, Bùi Văn Mạnh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: ThS. Trần Thị Thúy Nga - TS. Nguyễn Thị Hồng Phương - ThS. Phạm Thanh Thủy (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 70.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Lan (Chủ biên)
  Giá tiền: 72.000 đ
  Tác giả: Tiziano Terzani
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: Howard Jones
  Giá tiền: 257.000 đ
  Tác giả: Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
  Giá tiền: 135.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Đặng Đình Quý (Chủ biên)
  Giá tiền: 199.000 đ
  Tác giả: Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - TS. Trần Hoàng Long
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Dương Xuân Đống
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương
  Giá tiền: 98.000 đ