Loading...

Bác Hồ ở Tân Trào

Bác Hồ ở Tân Trào
Tác giả:
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bac Ho o Tan traoTác giả: Ngô Quân Lập (Sưu tầm, tuyển chọn)

  Số trang: 252 trang

  Giá tiền: 40.000đ

  Xuất bản: Tháng 9-2015

  Cuốn sách là tập hợp những hồi ký của một số nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ và đồng bào đã từng ở bên Bác trong những ngày Người cùng Trung ương Đảng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa.

  Thông qua nội dung cuốn sách, chúng ta càng hiểu rõ hơn về ý chí, nghị lực phi thường và phong thái giản dị của Bác trong những ngày đầy khó khăn, gian khổ của cách mạng; những quyết sách sáng tạo mà Bác đã đề ra trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và nêu cao tấm gương đạo đức của Bác Hồ cho các thế hệ của quê hương Tân Trào và cả nước học tập.

  Cuốn sách nhỏ mà ý nghĩa lớn này sẽ là nguồn động viên quý giá để chúng ta tiếp tục phát huy vai trò cách mạng to lớn, nâng cao hơn nữa vị thế của mình trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

   

   


  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả:
  Giá tiền: Liên hệ