Loading...

Ban lãnh đạo Nhà xuất bản

Ngày đăng: 17/01/2018

 ThS. Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập

 TS. Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản

 PGS. TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản

 Đ/c Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc

Bình luận

Lê Văn Dương
Kính gửi ông Q. Giám đốc-Tổng biên tậm nhà xuất bản Tôi Lê văn Dương Địa chỉ nhà 32 Trước cửa nhà xuất bản ngõ 86 Duy Tân , Cầu Giấy xin góa ý với ông và đề nghị ông quan tâm Phía trước của của nhà xuất bản khi mư xuống luông động nước trước của nhà xuất bản do vậy rất bẩn tôi đề xuất ông quan tâm theo tôi xin ông chỉ đạo nên làm rãng thoát nước để đỡ bẩn đoạn đường trước cửa nhà xuất bản nếu làm đượng tôi ngĩ sẽ sạch sẽ đọa đường trước cửa và sạch sẽ cả phố chúng tôi đang sinh sống rất mong ông quan tâm