Loading...

Công bố sách xuất bản lần thứ II năm 2018

Ngày đăng: 28/11/2018 - 14:11

Sáng 28-11-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ II năm 2018. Tại Lễ công bố, nhiều ấn phẩm có giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đã được Nhà xuất bản lựa chọn và giới thiệu tới đông đảo bạn đọc.

Công bố sách xuất bản là hoạt động định kỳ một năm hai lần của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, nhằm công bố, giới thiệu, quảng bá kịp thời các đầu sách mới xuất bản, có giá trị đến đông đảo bạn đọc. Lễ Công bố sách xuất bản lần thứ II năm 2018 do đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập và đồng chí Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản trực tiếp chủ trì.

Toàn cảnh buổi Lễ Công bố sách xuất bản lần thứ II năm 2018 của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tá Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học Viện Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an; PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Chủ nhiệm khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; các đồng chí đại biểu, đại diện các Vụ, Ban của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương… Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông; Thư viện Quốc gia; Thư viện Quân đội; Khoa Kinh doanh - Xuất bản phẩm, Đại học Văn hóa Hà Nội; Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện công ty cổ phần sách Thái Hà; Tân Việt; Fahasa; đại diện sinh viên khoa xuất bản Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đại học Văn hóa Hà Nội cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí ở Trung ương và thành phố Hà Nội.

Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, biên tập viên trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội.

Trong bài phát biểu giới thiệu một số ấn phẩm tiêu biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản nhấn mạnh: Trong năm 2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành hàng trăm đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật với các mảng đề tài phong phú, trong đó có các mảng sách trọng tâm phục vụ việc quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; phục vụ việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; sách về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về các vấn đề lý luận chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; sách về bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc; về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; sách về phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, v.v... Tính đến tháng 12-2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 600 ấn phẩm sách chính trị, lý luận pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ.

Tại Lễ công bố sách, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu đến bạn đọc một số đầu sách tiêu biểu như: Về cán bộ và công tác cán bộ trong thời kỳ đổi mới (Trích văn kiện Đảng); Xây dựng và phát triển thành phố thông minh bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cấp thiết liên quan trực tiếp đến đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam; Các rào cản về thể chế kinh tế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; Tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng Bộ khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2013-2018; Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ (6 cuốn); Văn kiện Đảng toàn tập gồm 5 tập từ tập 65-69.

Các cuốn sách xuất bản trong 6 tháng cuối  năm được trưng bày tại buổi Lễ.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cũng giới thiệu một số tác phẩm có giá trị nghiên cứu chuyên sâu, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin về những cuốn sách quý, có giá trị được xuất bản liên quan đến lĩnh vực mình quan tâm trên Trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phát hành sách Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trên toàn quốc.

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Chủ nhiệm khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội – tác giả  cuốn sách Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với cải cách pháp luật Việt Nam trình bày chi tiết về nội dung cuốn sách đến đông đảo bạn đọc quan tâm.

Nội dung, giá trị, ý nghĩa của các tác phẩm công bố tại buổi Lễ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên báo, đài cũng như bạn đọc. Nhiều phóng viên, độc giả đã đặt câu hỏi để tìm hiểu về quá trình biên soạn, biên tập, xuất bản các ấn phẩm; công tác tuyên truyền, quảng bá xuất bản phẩm của Nhà xuất bản; ý nghĩa, tính thời sự của các ấn phẩm đối với xã hội. Các ý kiến, thắc mắc đã được đại diện lãnh đạo Nhà xuất bản và lãnh đạo các đơn vị có liên quan trong Nhà xuất bản trả lời, giải thích rõ ràng, thỏa đáng.

0

Đồng chí Đỗ Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ trả lời câu hỏi của phóng viên tại Lễ công bố sách

Kết thúc buổi Lễ, đồng chí Phạm Chí Thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các đại biểu khách mời, đại diện các công ty phát hành sách, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng đông đảo bạn đọc. Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ hy vọng các đơn vị truyền thông, phát hành sách sẽ tiếp tục là cầu nối để quảng bá, giới thiệu và cung cấp sách của Nhà xuất bản đến bạn đọc gần xa.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi Lễ.

Đông đảo bạn đọc quan tâm đến sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Bình luận