Loading...

Hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Trung tâm Phát hành sách tại Hà Nội

12/86 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 024.39423580, Fax: 024.39421246, Email: phathanh@nxbctqg.vn

Nhà sách Sự Thật

265 Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 024.39410534, Fax: 024.39410535, Email: phathanh@nxbctqg.vn

Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh

72 Trần Quốc Thảo - Q3 - Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39325410, Fax: 028.39325457, Email: hochiminh@nxbctqg.vn

Chi nhánh tại Cần Thơ

5C Đường 30/4 - Tp. Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3839833, Fax: 0292.3740668, Email: cantho@nxbctqg.vn

Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Đà Nẵng

91 Lê Đình Dương - Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại:  0236.3583311, Fax:  0236.3825754, Email: danang@nxbctqg.vn

Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Nha Trang

37 Đường 23/10 - Tp. Nha Trang - Khánh Hòa.

Điện thoại: 0258.3824601, Fax: 0258.3814811, Email: nhatrang@nxbctqg.vn

Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Huế

9 Đinh Tiên Hoàng - Tp. Huế.

Điện thoại: 0254.3527481, Fax: 0254.3512214, Email: hue@nxbctqg.vn

Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Ngãi,

534 Quang Trung - Tp. Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3826545, Fax: 0255.3828146, Email: quangngai@nxbctqg.vn

Bình luận