Trang chủ 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh

Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh

Vo Nguyen Giap-Danh tuong thoi dai HCMTác giả: Trần Trọng Trung

Số trang: 912

Giá tiền: 210.000 đồng

   Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp (1911-2013), nhà quân sự thiên tài, một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cầm quân chinh chiến đánh thắng hai đế quốc to là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã đưa ông lên tầm cao của các danh tướng thế giới. Khi còn tại thế ông đã là một huyền thoại và khi tạ thế ông trở thành bất hủ.

   Được Cụ Hồ ủy thác trọng trách cầm quân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nắm vững cẩm nang làm tướng mà Cụ Hồ trao cho, quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện và trường kỳ, đứng vững trên nền tảng chính trị của khối đoàn kết toàn dân, ông đã dẫn dắt toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng. Đức độ và tài năng của ông đã đem lại cho ông niềm tin yêu trọn vẹn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lòng mến mộ của bạn bè quốc tế và cả sự khâm phục của những người hôm qua còn là đối thủ của ông. Cuốn sách Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh là những trang sách phác thảo chặng đường đầu tiên của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong suốt cuộc trường chinh đánh thắng hai đế quốc to.

    Với tư cách là một nhà nghiên cứu am tường lịch sử chiến tranh cách mạng và là người trong cuộc, bằng những tư liệu lịch sử chân thực của cả phía ta và phía đối phương, từ thực tế xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất, tác giả - Đại tá Trần Trọng Trung đã trình bày quá trình Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, chỉ huy toàn quân đánh thắng đội quân xâm lược nhà nghề của thực dân Pháp.

   Cuốn sách Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh bao gồm 10 chương, được sắp xếp theo tiến trình cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng - Tổng Tư lệnh, từ “Lần đầu tiên gặp Nguyễn Ái Quốc”, “Lãnh sứ mệnh cầm quân” (chương I), đến “Những chiến công đầu tay”, “Đập tan âm mưu giành quyền chủ động của Đờ Lát, rồi đến “Đòn chiến lược cuối cùng” (chương II-IX). Có thể nói, cuốn sách đã làm sống dậy cả một thời kỳ hào hùng của dân tộc, tuy đầy hy sinh, mất mát nhưng cuối cùng đất nước cũng đã giành được độc lập, tự do. Xuyên suốt cuốn sách là hình ảnh vị Đại tướng - Tổng Tư lệnh trí dũng song toàn, với tầm nhìn chiến lược đã chỉ huy quân đội ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt, tác giả đã dành hẳn một chương (chương X) để xây dựng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới nhiều góc độ từ nhà chính trị cho đến “Một thống soái quân sự cỡ lớn”, từ “Cái “tôi” trong mối quan hệ với tập thể” đến “Cây đại thụ rợp bóng nhân văn”. Có thể nói, tác giả đã xây dựng rất thành công chân dung Đại tướng - Tổng Tư lệnh, nhà chính trị, quân sự kiệt xuất của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

T.A