Trang chủ 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Nhà xuất bản Chính trị quốc gia: Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia: Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014)

Ngày 19-12-2014, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân. Tham dự có các đồng chí: Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản; Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản; Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, toàn thể Hội viên Hội Cựu chiến binh hiện đang làm việc tại các đơn vị thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội; đại diện lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Trung đội tự vệ Nhà xuất bản tham dự.

Picture 017aa


Tại buổi Lễ, các đại biểu đã cũng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: "... Quân đội ta có sức mạnh vô địch vì nó là quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục". Năm 1989, theo chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22-12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là Ngày hội Quốc phòng Toàn dân.

 Hội Cựu chiến binh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật gồm 22 hội viên với những hoạt động tích cực đã góp phần tuyên truyền hoạt động của Hội theo đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Hội Cựu chiến binh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh Nhà xuất bản giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", tích cực công tác, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ của cá nhân và đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Nhà xuấn bản, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường, lúc thường cũng như lúc khó khăn, gắn bó tình đồng đội...

Mỗi năm, cứ đến ngày này, nhân dân Việt Nam nói chung, Hội Cựu chiến binh Nhà xuất bản cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật nói riêng lại tiến hành các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giáo dục lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, động viên cán bộ công chức, viên chức trong Nhà xuất bản chăm lo củng cố, xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

IMG 3161-1

Ngày hội quốc phòng toàn dân nhằm động viên các cựu chiến binh, các đồng chí đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - anh ninh, các cựu quân nhân, cán bộ chiến sỹ tự vệ của Nhà xuất bản cùng toàn thể các đồng chí không ngừng nâng cao cảnh giác, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị và trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, trình độ, nghiệp vụ quân sự, không ngại gian khổ, vượt qua khó khăn, trong mọi hoàn cảnh của trước đây cũng như hôm nay, để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Nhà xuất bản và truyền thống của quân đội ta.

Picture 015a

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Nhà xuất bản, đồng chí Trần Quốc Dân; Phó Giám đốc Nhà xuất bản gửi lời chúc các đồng chí Cựu chiến binh, cựu quân nhân, các đồng chí đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, cán bộ, chiến sỹ trung đội tự vệ cùng toàn thể các đồng chí trên từng cương vị công tác của mình, luôn vững vàng trên quan điểm chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy cao nhất bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ để xây dựng Nhà xuất bản của chúng ta ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng chung của toàn dân tộc nhằm xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ.

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm, các đại biểu đã đi thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cùng tự hào với những chiến công của Quân đội Việt Nam anh hùng qua các thời kỳ lịch sử.

Lan Hương

 

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm

IMG 3164


Picture 027a

 

 

Các đại biểu đã đi thăm quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam:

Picture 077a

Picture 067aa

Picture 052aa