Trang chủ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XII của Đảng

 

khaimav211

Sáng nay (21-1), đúng 8 giờ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Sau lễ chào cờ, hát quốc ca, quốc tế ca, Đoàn Chủ tịch 17 đồng chí (gồm 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và một đồng chí Bí thư T.Ư Đảng); Đoàn Thư ký gồm 5 đồng chí lên làm việc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI giới thiệu đại biểu và khách mời của Đại hội, gồm các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng từ khóa II đến khóa VI; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo; đại biểu thanh niên tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam; các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế, các đoàn ngoại giao tại Việt Nam...

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Thủ tướng Chính phủ điều hành Phiên khai mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới của đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới...

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội thay mặt nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước chào mừng Đại hội; đồng thời hứa với Đại hội nguyện đoàn kết một lòng, tập hợp quanh Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô đến chúc mừng Đại hội, thể hiện tình cảm mật thiết gắn bó giữa Đảng với nhân dân, thể hiện niềm tin yêu sâu sắc của nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước đối với Đảng. Thời gian qua, nhân dân Thủ đô đã tổ chức đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; tổ chức nhiều phong trào thi đua sâu rộng, chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng.

TBT NPT 9320

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XII của Đảng là Đại hội đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới; khẳng định quyết tâm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Thực tiễn sinh động phong phú và những thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mở ra thời kỳ mới phát triển vẻ vang, tốt đẹp của đất nước. Sự đồng lòng, nhất trí và tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là nguồn sức mạnh vô tận. Chúng ta nhất định thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc.

Trong chương trình phiên khai mạc sáng nay, Đại hội được nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và một số nội dung khác.

Theo Báo Nhân dân