Trang chủ Sách số hóa (1945-2016) Học tập cuốn "Bàn về chế độ hợp tác" của Lênin

Học tập cuốn "Bàn về chế độ hợp tác" của Lênin

hoc tap cuon 0601Tác giả: Cô - kha - lép

Số trang: 24 trang

Xuất bản: Năm 1955

Nội dung cuốn sách gồm 2 tài liệu dịch từ Trung quốc đã được xuất bản trong dịp kỷ niệm lần thứ 30 trước tác "Bàn về chế độ hợp tác" của V.I. Lênin, cho thấy ý nghĩa, mục đích của chế độ hợp tác, học tập được kinh nghiệm tiên tiến của hợp tác xã ở Liên Xô và phát huy ý nghĩa quốc tế lớn lao của tác phẩm lý luận vĩ đại của V.I. Lênin.