Trang chủ Sách số hóa (1945-2016) Chính sách đầu hàng đế quốc Mỹ của bọn tư bản độc quyền Pháp

Chính sách đầu hàng đế quốc Mỹ của bọn tư bản độc quyền Pháp

chinh sach dau hang 0601Tác giả: Jacques Duclos

Số trang: 40 trang

Xuất bản: Năm 1955

Nội dung cuốn sách thể hiện nổi bật hai vấn đề: bản chất và những âm mưu, hành động phản dân chủ, phá hòa bình của bọn tư bản độc quyền Pháp, trong đó có phái thực dân Pháp phản hiệp định đình chiến ở Việt Nam; nâng cao tinh thần quốc tế chân chính, tăng cường đoàn kết đấu tranh với nhân dân Pháp để đánh lùi kẻ thù chung là đế quốc Mỹ và bọn tư bản độc quyền phản động Pháp phá hoại hòa bình ở Tây Âu, Đông Nam Á, ở Pháp và Việt Nam.