Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2016 Anh hùng dân tộc người dân tộc thiểu số (3 tập)

Anh hùng dân tộc người dân tộc thiểu số (3 tập)

Anh hung nguoi dan toc thieu so tap 1Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: tập 1: 212 trang; tập 2: 184 trang; tập 3: 160 trang

Xuất bản: Tháng 12-2016

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cụ thể về những người con ưu tú đại diện cho tinh thần, ý chí chiến đấu bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước của đồng bào các dân tộc thiểu số. Những tấm gương tiêu biểu người dân tộc thiểu số sẵn sàng xả thân vì lý tưởng cách mạng, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc, đã được Đảng và Nhà nước ta phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động. Tên các anh hùng dân tộc thiểu số được sắp xếp theo vần A, B, C,... để tiện cho việc tra cứu thông tin của bạn đọc. Bộ sách gồm ba tập: tập 1 gồm tên các nhân vật từ chữ cái A đến chữ cái K; tập 2 gồm tên các nhân vật từ chữ cái L đến chữ cái S; tập 3 gồm tên các nhân vật từ chữ cái T đến chữ cái Y.

Cuốn sách không chỉ là sự tri ân đối với các anh hùng dân tộc thiểu số mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng và lao động sản xuất đối với thế hệ trẻ ngày nay.