Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2016 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền nhân dân

BIA 1- mat tran tqvn-INTác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số trang: 244 trang

Xuất bản: Tháng 12-2016

Nội dung cuốn sách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung phân tích những khái niệm cơ bản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; một số nội dung cụ thể và một số câu hỏi đáp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền nhân dân.

Cuốn sách gồm 4 phần:

- Những vấn đề cơ bản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Một số nội dung cụ thể Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền nhân dân;

- Hỏi – đáp về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền;

- Một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về vị trí, vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền nhân dân.