Trang chủ Chuyên đề: Sách cho cơ sở, xã, phường, thị trấn Danh mục sách 2016 Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn hóa – xã hội ở xã, phường, thị trấn

Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn hóa – xã hội ở xã, phường, thị trấn

KY NANy NGHIEP VU CONG TAC VH XH O XA PHUONG THI TRANTác giả: TS. Vũ Đăng Minh – ThS. Nguyễn Thế Vịnh (Đồng chủ biên)

Số trang: 228 trang

Xuất bản: Tháng 12-2016

Nội dung cuốn sách cập nhật nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất như: Hiến pháp năm 2013, Luật lao động năm 2012, Luật việc làm năm 2013, Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật hình sự năm 2015, Luật bảo vệ môi trường năm 2015, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015...

Kết cấu cuốn sách gồm 2 phần với 11 chuyên đề:

- Phần thứ nhất: Công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

- Phần thứ hai: Công tác lao động – thương binh và xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Cuốn sách cung cấp tài liệu và giải đáp một số vấn đề cụ thể về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn làm công tác văn hóa - xã hội, giúp cho đội ngũ cán bộ này có thêm tài liệu tự học tập, rèn luyện, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.