Trang chủ Sách số hóa (1945-2016) Giáo dục thẩm mỹ và xây dựng con người mới Việt Nam

Giáo dục thẩm mỹ và xây dựng con người mới Việt Nam

Giao duc tham my va xay dung con nguoi moi Page 01Tác giả: Lê Anh Trà

Số trang: 156 trang

Xuất bản: Năm 1981

Cuốn sách đã nêu lên vai trò của giáo dục thẩm mỹ và việc xây dựng con người mới Việt Nam. Bên cạnh đó cũng nói lên cái đẹp mới xã hội chủ nghĩa là nội dung cốt lõi của giáo dục thẩm mỹ. Giáo dục thẩm mỹ thông qua các lĩnh vực: giáo dục thẩm mỹ trong lĩnh vực thiên nhiên, giáo dục thẩm mỹ qua đời sống xã hội, giáo dục thẩm mỹ qua lĩnh vực nghệ thuật.