Trang chủ Sách sắp xuất bản Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

 

 

 

Cuốn sách sẽ là cẩm nang bổ ích cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành nghề hiểu rõ được tiêu chuẩn nghiệp vụ về chức trách, nhiệm vụ được giao, yêu cầu về năng lực, trình độ để đáp ứng công việc và những nội dung trong các văn bản cũng là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng và quản lý đội ngũ này.

Nội dung sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức.

Phần thứ hai: Quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.