Trang chủ Sách sắp xuất bản Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, hệ thống nhất dưới cả hai khía cạnh lý luận và thực tiễn về lĩnh vực tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp. Tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp là hai vấn đề pháp lý có mối quan hệ qua lại, tương hỗ với nhau, việc nghiên cứu về tài sản thế chấp và xử lý tài sản thế chấp sẽ tạo điều kiện cho các chủ thể sử dụng tài sản của mình để bảo đảm vay vốn và sử dụng vốn một cách hiệu quả, ít chi phí và còn tạo ra khung pháp lý ổn định, chắc chắn, đáng tin cậy để bảo vệ quyền lợi của chủ nợ trong việc tiến hành xử lý tài sản thế chấp.