Trang chủ Sách sắp xuất bản Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật

Bác Hồ với hoạt động văn hóa nghệ thuật

Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện, kỷ niệm của các nghệ sĩ với Bác Hồ, qua đó thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Bác đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và các nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Những câu chuyện rất giản dị nhưng chứa đựng những tình cảm hết sức sâu nặng, chân thành với Bác, giúp bạn đọc thêm hiểu hơn về cuộc sống đời thường cùng những cống hiến của các nghệ sĩ quân đội đã gắn bó với dân tộc, với đất nước, đồng thời góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiện nay.