Trang chủ Sách sắp xuất bản Quản trị thương mại bán lẻ

Quản trị thương mại bán lẻ

Cuốn sách được biên soạn dựa trên mục tiêu và chương trình môn học thuộc chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại, cung cấp những kiến thức cơ bản về việc tổ chức và điều hành hệ thống bán lẻ: vai trò và các loại hình bán lẻ hiện đại; các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn và xây dựng chuỗi bán lẻ; các bước xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh bán lẻ; thiết kế và trang trí mặt bằng bán lẻ, lựa chọn khu vực bán lẻ, v.v..