Trang chủ Văn hóa, xã hội Văn hóa và khoa học về văn hóa

Văn hóa và khoa học về văn hóa

van hoa 125Tác giả: TS. Trần Thanh Giang - PGS.TS. Đỗ Minh Hợp (Đồng chủ biên)

Số trang: 440 trang

Xuất bản: Tháng 4- 2017

Giá bán: 115.000 đồng

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về văn hóa và khoa học về văn hóa. Tiếp cận dưới góc độ triết học văn hóa, các tác giả đã làm rõ nguồn gốc của văn hóa; các hiện tượng văn hóa; vai trò của văn hóa trong cuộc sống của con người và xã hội; phân biệt rõ khái niệm văn hóa và văn minh, phân loại các nền văn minh trên thế giới. Bên cạnh đó các tác giả cũng đề cập nghiên cứu một số loại hình và tính chất của văn hóa; sự thay thế hệ chuẩn văn hóa học; các định hướng văn hóa và ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến bộ mặt văn hóa xã hội của các nền văn minh khu vực...