Trang chủ Pháp luật Luật đấu giá tài sản

Luật đấu giá tài sản

luat dau gia 1206Tác giả: Quốc hội

Số trang: 72 trang

Giá tiền: 12.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Luật đấu giá tài sản được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016. Luật gồm 8 chương với 81 điều. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này; khoản 4 Điều 80 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.

Luật đấu giá tài sản với quy định về tài sản bán đấu giá; nguyên tắc đấu giá tài sản và các hành vi nghiêm cấm; đấu giá viên; tổ chức đấu giá tài sản; trình tự thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu,...

Cuốn sách giúp bạn đọc có đầy đủ thông tin khi tìm hiểu và thực thi pháp luật về đấu giá tài sản.