Trang chủ Pháp luật Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành

Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành

luat ngan hang 156Tác giả: Quốc hội

Số trang: 368 trang

Giá tiền: 56.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước là pháp nhân, có vốn pháp định thuộc sở hữu nhà nước, có trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ.

Nội dung cuốn sách Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành gồm 18 văn bản hướng dẫn thi hành Luật, được chia làm 3 phần:

I. Quy định chung về tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

II. Quy định về hoạt động của Ngân hàng;

III. Quy định về thanh tra, giám sát Ngân hàng.