Trang chủ Sách sắp xuất bản Đạo đức Bác Hồ - tấm gương soi sáng cho muôn đời

Đạo đức Bác Hồ - tấm gương soi sáng cho muôn đời

Cuốn sách gồm những bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như những sinh hoạt đời thường của Người. Những chỉ bảo ân cần cùng những lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên là sự kết tinh những giá trị đạo đức nhân văn của Người; là vũ khí để nhân dân ta đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức xã hội hiện nay.