Trang chủ Pháp luật Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế

Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế

Diem moi ve thua keTác giả: Luật gia Trương Hồng Quang

Số trang: 188 trang

Giá tiền: 49.000đ

Xuất bản: Tháng 11-2016

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự năm 2015. Đây là bộ luật lớn nhất trong hệ thống các bộ luật hiện hành của Việt Nam. Trong đó, chế định thừa kế có khá nhiều điểm mới, cần được phổ biến, tuyên truyền đến các cá nhân, cơ quan, tổ chức. Việc hiểu được các chế định về thừa kế là cần thiết đối với công dân, có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực thừa kế. Với những lý do đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho ra mắt cuốn sách Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế do Luật gia Trương Hồng Quang công tác tại Viện Khoa học pháp lý biên soạn.

Cuốn sách gồm các nội dung sau:

Phần I. Giới thiệu những điểm mới về thừa kế trong Bộ luật dân sự năm 2015.

Phần II. Một số tình huống pháp luật về thừa kế (bao gồm 40 tình huống pháp luật thực tế và giải đáp).

Phần III. Phụ lục: Quy định về thừa kế của Bộ luật dân sự năm 2015.