Trang chủ Sách sắp xuất bản Văn hóa làng và nhân cách người Việt

Văn hóa làng và nhân cách người Việt

Nội dung sách đem đến cho bạn đọc một cái nhìn cụ thể, sâu sắc về những giá trị của văn hóa làng những mặt tích cực cũng như hạn chế trong nhân cách con người Việt Nam trên nhiều phương diện, đồng thời tổng hợp nhận xét, đánh giá của một số nhà nghiên cứu về lĩnh vực quan trọng này.