Trang chủ Sách bán chạy Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

tai lieu boi dung 78

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 252 trang - Giá tiền: 36.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2017