Trang chủ Kinh tế Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam

Mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam

mo hinh592017Tác giả: PGS. TS. Lê Quang Cảnh (Chủ biên)

Số trang: 312 trang

Giá tiền: 65.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8 - 2017

Nội dung cuốn sách nêu khái quát cơ sở lý luận về sự hình thành, phát triển của tập đoàn kinh tế tư nhân, quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân nói chung và tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam nói riêng; thực trạng mô hình quản trị của tập đoàn kinh tế tư nhân và đánh giá mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam thời gian qua. Từ đó các tác giả đã đưa ra đề xuất mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam và nhằm hoàn thiện mô hình, triển khai mô hình quản trị tập đoàn kinh tế tư nhân Việt Nam.