Trang chủ Sách sắp xuất bản Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ

Tài liệu hướng dẫn đại hội chi bộ

Tài liệu trình bày một cách có hệ thống các văn bản hướng dẫn mới nhất của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đại hội các chi bộ đảng; giới thiệu một số tình huống thường gặp liên quan đến tổ chức đại hội chi bộ và một số mẫu văn bản trong hồ sơ tổ chức đại hội chi bộ. Nội dung tài liệu thiết thực, bổ ích đối với các tổ chức cơ sở đảng đang chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ.