Trang chủ Kinh tế Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay

doi moi 2882017Tác giả: Ban Kinh tế Trung ương

Số trang: 290 trang

Giá tiền: 72.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Nội dung cuốn sách được chọn lọc từ 13 bài viết của các chuyên gia kinh tế, nhà quản lý, nhà nghiên cứu kinh tế,… trình bày một số nội dung về thực trạng của quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua, những thách thức trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện nay, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, về phát triển kinh tế tư nhân, những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân, để các doanh nghiệp này thực sự là động lực của nền kinh tế.