Trang chủ Sách bán chạy Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay

Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay

doi moi 2882017

Tác giả: Ban Kinh tế Trung ương

Số trang: 290 trang - Giá tiền: 72.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017