Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam

Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam

giao trinh luat dan su 69.jpgTác giả: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm (Chủ biên)

Số trang: 200 trang

Giá tiền: 50.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Cuốn sách gồm 17 chương, trình bày một cách hệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu các kiến thức cơ bản của môn Luật Hiến pháp Việt Nam trên cơ sở các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật hiện hành về tổ chức bộ máy nhà nước như: Nhận thức chung về Luật Hiến pháp Việt Nam; chế độ chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chính sách của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; quyền con người, quyền nghĩa vụ của công dân,...

Cuốn sách là tài liệu hữu ích trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Luật Hiến pháp.