Trang chủ Sách sắp xuất bản Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười

Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười

Cuốn sách gồm ba phần tập hợp các bài nói và bài viết của Tổng thống Nga V.Putin và một số bài được nói và viết trong thời gian gian ông là Thủ tướng Nga.

Phần I nói về nước Nga và thế giới đang thay đổi sau 100 năm Cách mạng Tháng Mười.

Phần II đề cập việc bảo vệ và phát triển di sản của Cách mạng Tháng Mười ở Nga.

Phần III khẳng định vai trò đi đầu của nước Nga trong cuộc đấu tranh vì một trật tự thế giới công bằng và dân chủ.