Trang chủ Sách sắp xuất bản Vạc dầu châu Á: Biển Đông và hồi kết của một Thái Bình Dương ổn định

Vạc dầu châu Á: Biển Đông và hồi kết của một Thái Bình Dương ổn định

Cuốn sách gồm 8 chương, cung cấp nhiều thông tin về lịch sử, con người, xã hội, chính trị,... của các nước xung quanh Biển Đông - những yếu tố tưởng chừng không liên quan nhưng sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về sự khác biệt rõ rệt trong cách tiếp cận cũng như cách ứng xử trong vấn đề Biển Đông của Việt Nam và các bên liên quan.