Trang chủ Văn hóa, xã hội Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng Tây Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng Tây Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế

bao ton 1910Tác giả: ThS. Võ Thành Hùng

Số trang: 204 trang

Giá tiền: 84.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Cuốn sách gồm 10 bài viết nằm trong các tham luận, kỷ yếu tại các hội thảo khoa học liên quan đến vùng Tây Nam Bộ từ năm 2010 đến năm 2015. Nội dung cuốn sách giúp người đọc hiểu được phần nào về đặc điểm địa lý, con người và những nét văn hóa của vùng Tây Nam Bộ, qua đó thấy được những giá trị văn hóa vô cùng quý giá của vùng đất này để từ đó bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay.