Trang chủ Pháp luật Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp)

Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp)

phap luat dai cuong 2310Tác giả: TS. Lê Minh Toàn

Số trang: 488 trang

Giá tiền: 94.000 đồng

Xuất bản: Tháng 8-2017

Cuốn sách gồm 2 phần với 9 chương trình bày những nội dung cơ bản về nhà nước và pháp luật, các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam. So với lần xuất bản trước, ở lần xuất bản này tác giả đã cập nhập, bổ sung mục II của Chương II theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; mục V Chương V theo quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015; viết mới các chương: Chương VI theo Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật số sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13, Chương VII theo Bộ luật dân sự năm 2015Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; cập nhật và bổ sung Chương VIII - Luật lao động và bảo hiểm xã hội.