Trang chủ Pháp luật Quản lý viên chức dịch vụ công từ kinh nghiệm thế giới đến thực tiễn ở Việt Nam

Quản lý viên chức dịch vụ công từ kinh nghiệm thế giới đến thực tiễn ở Việt Nam

quan ly vien chuc 2310Tác giả: ThS. Trần Lưu Trung (Chủ biên)

Số trang: 180 trang

Giá tiền: 99.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Nội dung cuốn sách trình bày kinh nghiệm về quản lý viên chức dịch vụ công của một số quốc gia trên thế giới, từ đó gợi mở đề xuất cho các nhà hoạch định chính sách trong nước về quản lý dịch vụ công trong giai đoạn hiện nay.

Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

- Chương I: Quan niệm về dịch vụ công và viên chức làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ công ở một số nước trên thế giới;

- Chương II: Quản lý viên chức làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ công ở một số nước trên thế giới;

- Chương III: Một số nhận xét, đề xuất, kiến nghị về quản lý viên chức làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ công ở Việt Nam.