Trang chủ Các ấn phẩm khác Giải quyết hòa bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ - Lý luận và thực tiễn

Giải quyết hòa bình, tranh chấp biên giới, lãnh thổ - Lý luận và thực tiễn

giai quyet hoa binh112017Tác giả: Bộ Ngoại giao - Học viện Ngoại giao

Số trang: 310 trang

Giá tiền: 78.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Cuốn sách mang đến cho bạn đọc cái nhìn đầy đủ, tổng quan hơn về các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp trên thế giới, đặc biệt là các tranh chấp trên biển. Đây là công trình những nghiên cứu chuyên sâu, tổng quan về các nguyên tắc hòa bình giải quyết tranh chấp; hệ thống các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp; cơ chế giải quyết tranh chấp; đồng thời có lồng ghép thực tiễn quốc tế về sử dụng các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp thông qua một số vụ việc tranh chấp nổi tiếng trong lịch sử. Ngoài ra cuốn sách cũng đề cập khả năng áp dụng các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.