Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình Tiếng Việt nâng cao

Giáo trình Tiếng Việt nâng cao

giao trinh tv112017Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quế Anh - PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân Hoa - TS. Nguyễn Văn Lượng

Số trang: 260 trang

Giá tiền: 45.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Nội dung cuốn sách nhằm rèn luyện và nâng cao các kỹ năng sử dụng tiếng Việt theo khung năng lực ngôn ngữ sáu bậc của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, rèn luyện kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sử dụng tiếng Việt trong học tập, công tác chính trị - xã hội, quản lý - tổ chức và hợp tác quốc tế đối với lưu học sinh là người nước ngoài học Đại học Chính trị và các ngành học khoa học xã hội và nhân văn tại Việt Nam.

Giáo trình gồm 9 bài:

Bài 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài 2: Vài nét về tiến trình lịch sử Việt Nam.

Bài 3: Văn hóa học.

Bài 4: Tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Bài 5: Bản sắc văn hóa Việt Nam.

Bài 6: Tư tưởng triết học Việt Nam.

Bài 7: Đối tượng nghiên cứu của khu vực học.

Bài 8: Tổng hợp về văn hóa học và văn hóa Việt Nam.

Bài 9: Chính trị học.

Cuốn giáo trình được sắp xếp theo chủ đề với mức độ từ dễ đến khó, mỗi bài gồm 7 phần phù hợp với đối tượng là người nước ngoài. Cung cấp cho người học vốn từ, cấu trúc ngữ pháp, rèn luyện và nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt, vận dụng các kiến thức vào trong thực tiễn.