Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình Tiếng Việt thực hành (Dùng cho chương trình Đại học Chính trị)

Giáo trình Tiếng Việt thực hành (Dùng cho chương trình Đại học Chính trị)

giao trinh 811Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Số trang: 280 trang

Giá tiền: 43.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức tiếng Việt cơ bản để học viên có thể hiểu và dùng đúng tiếng Việt, có thể vận dụng thực hành tiếng Việt trong học tập và nghiên cứu. Ngoài bài mở đầu giới thiệu tổng quan về tiếng Việt và bộ môn Tiếng Việt thực hành, cuốn sách được kết cấu thành 5 chương với 17 bài. Ở mỗi chương đều có những ví dụ và bài tập gần gũi, phù hợp với chuyên ngành Chính trị học để giúp học viên hiểu bài dễ dàng.