Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình phương pháp thuyết trình chính trị (Dành cho Chương trình Đại học Chính trị)

Giáo trình phương pháp thuyết trình chính trị (Dành cho Chương trình Đại học Chính trị)

giao trinh 1011Tác giả: PGS.TS. Đoàn Minh Tuấn, TS. Nguyễn Thị Quế Anh (Đồng chủ biên)

Số trang: 214 trang

Giá tiền: 43.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Nội dung cuốn sách trình bày những kiến thức chung về cách tạo lập một bài thuyết trình, thuyết trình chính trị (bao gồm khái niệm, đặc điểm, các hình thức, phương pháp, kỹ thuật thuyết trình chính trị), về các kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện các buổi thuyết trình về các vấn đề chính trị - xã hội.

Kết cấu cuốn sách gồm 6 chương:

- Chương I: Khái quát chung về thuyết trình và thuyết trình chính trị;

- Chương II: Phương pháp chuẩn bị tạo lập một bài thuyết trình chính trị;

- Chương III: Lôgíc nội tại trong một bài thuyết trình chính trị;

- Chương IV: Phương pháp tiến hành một bài thuyết trình chính trị;

- Chương V: Các kỹ năng quyết định hiệu quả thuyết trình chính trị;

- Chương VI: Thuyết trình chính trị trước công chúng.