Trang chủ Pháp luật So sánh Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009

So sánh Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009

so sanh bo luat1282017Tác giả: Trần Anh Tuấn

Số trang: 434 trang

Xuất bản: Tháng 10-2017

Giá tiền: 189.000 đồng

Nội dung cuốn sách gồm 344 điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và 426 điều Bộ luật Hình sự năm 2017. Với 3 phần: phần I, Những quy định chung; phần II, Các tội phạm; phần III, Điều khoản thi hành. Cách trình bày nôi dung các điều, khoản của Bộ luật của cuốn sách được so sánh dưới hình thức lập bảng. Những nội dung mới sửa đổi, bổ sung được thể hiện bằng chữ “nghiêng, đậm” để thuận tiện cho việc tra cứu sử dụng. Cuốn sách đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và áp dụng pháp luật, đặc biệt để bạn đọc dễ dàng thấy rõ những nội dung mới của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 góp phần vào việc phổ biến và triển khai thi hành Bộ luật