Trang chủ Các ấn phẩm khác Triết học nữ quyền lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ

Triết học nữ quyền lý thuyết triết học về công bằng xã hội cho phụ nữ

triet hoc nu quyen 112017Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Nga

Số trang: 234 trang - Giá tiền: 49.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Nội dung cuốn sách được chia thành hai chương. Chương I trình bày những nội dung liên quan tới lý thuyết về triết học nữ quyền và vấn đề công bằng xã hội cho phụ nữ . Với mục tiêu hướng đến xây dựng cơ sở lý thuyết về công bằng xã hội cho phụ nữ. Chương II các tác giả đã giới thiệu hai khuynh hướng truyền thống ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công bằng xã hội cho phụ nữ; phân tích thực trạng và đề xuất một số kiến nghị đối với việc thực hiện công bằng xã hội cho phụ nữ ở Việt Nam trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các lý thuyết nữ quyền cơ bản và kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc giải quyết vấn đề bình đẳng giới, thực hiện công bằng xã hội cho phụ nữ.