Trang chủ Các ấn phẩm khác Một số thuật ngữ về quan hệ dân sự trong Bộ luật dân sự

Một số thuật ngữ về quan hệ dân sự trong Bộ luật dân sự

mot so thuat n  gu112017Tác giả: Luật sư Lê Văn Quý (Tuyển chọn)

Số trang: 364 trang

Giá tiền: 86.000 đồng

Xuất bản: Tháng 10-2017

Nội dung cuốn sách trình bày các thuật ngữ chuyên ngành trong quan hệ dân sự, được khái lược theo quy định của các điều luật trong Bộ luật dân sự năm 2015, giúp người đọc hiểu rõ hơn, tránh được các rủi ro, thiệt hại có thể gây ra do hiểu nhầm hay hiểu không đúng bản chất sự việc cho các bên tham gia các giao dịch dân sự, ký kết hợp đồng như: thế nào là quyền sở hữu, quyền hưởng dụng; thế nào là chiếm hữu công khai, chiếm hữu không ngay tình;.... Các thuật ngữ trong cuốn sách được sắp xếp, trình bày một cách ngắn ngọn, dễ hiểu theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt.