Trang chủ Pháp luật Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận

Luật doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống - Dẫn giải - Bình luận

luat doanh nghiep viet nam 2510Tác giả: Phạm Hoài Huấn (Chủ biên)

Số trang: 432 trang

Giá tiền: 73.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Cuốn sách giúp các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và toàn thể người dân có thể áp dụng và thi hành Luật doanh nghiệp năm 2014 một cách hiệu quả nhất. Các quy định trong Luật được giải thích, bình luận từ nhiều chiều, có so sánh, đối chiếu với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc có liên quan đến doanh nghiệp ở trong nước cũng như nước ngoài để thấy được những điểm kế thừa, điểm mới và hoàn thiện của các quy định này; việc áp dụng và thực thi các quy định của Luật như thế nào cho hiệu quả nhất. Sự giải thích, bình luận điều luật trở nên sáng rõ hơn thông qua các tình huống, các bản án mà Toà án Việt Nam các cấp đã xét xử trong thực tế.