Trang chủ Tin tức Hoạt động nhà xuất bản Gặp mặt Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Gặp mặt Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Sáng 4-12-2017, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức buổi Gặp mặt Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (05-12-1945 - 05-12-2017).

le ky niem 122017a

Đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản phát biểu tại buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản; Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà xuất bản; cùng toàn thể các cán bộ, công nhân viên chức Nhà xuất bản tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Chí Thành, Q. Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển và những truyền thống vẻ vang của Nhà xuất bản. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước. Với lịch sử 72 năm xây dựng và phát triển, Nhà xuất bản đã gây dựng được một thương hiệu uy tín, niềm tin vững chắc trong lòng độc giả. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc hàng chục nghìn đầu sách, trong đó có nhiều bộ sách quý được đầu tư công phu, khoa học, đã và đang tiếp tục được xuất bản, nhằm cung cấp cho đông đảo độc giả những tư liệu tham khảo, nghiên cứu có giá trị, như: C. Mác và Ph. Ăngghen Toàn tập, Lênin Toàn tập, Hồ Chí Minh Toàn tập, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Văn kiện Đảng Toàn tập... Bên cạnh đó, còn phải kể đến các mảng sách ngày càng đa dạng: sách kinh điển, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; về lý luận và thực tiễn đổi mới; về lịch sử Đảng, xây dựng Đảng và về các lãnh tụ của Đảng, của cách mạng Việt Nam; sách Văn kiện Đảng, sách pháp luật và quản lý nhà nước; sách về lịch sử dân tộc, lịch sử kháng chiến, về các địa phương, các ngành; sách trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn; sách về những vấn đề quốc tế và đối ngoại; về biển, đảo, v.v..

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Nhà xuất bản tập trung tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 19-TB/TW, ngày 29-12-2016 của Ban Bí thư về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư khóa IX về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản cần tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, xứng tầm là đơn vị sự nghiệp xuất bản của Trung ương Đảng.

le ky niem 122017ab

Đồng chí Lê Thu Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản phát biểu

Cũng tại buổi gặp mặt, thay mặt thế hệ trẻ cán bộ Nhà xuất bản, đồng chí Lê Thu Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà xuất bản, nguyện noi gương truyền thống vẻ vang của các thế hệ Nhà xuất bản, không ngừng học tập, rèn luyện cống hiến hết mình trong công việc; tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

le ky niem 122017ac

Toàn cảnh buổi gặp mặt Kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Nhà xuất bản

Châu Giang